Pravidla tipovací soutěže

 • Soutěžící může poslat vždy pouze jeden tip pod svým skutečným jménem. V případě více tipů uznáváme pouze poslední platný tip.
 • Tipy je možné posílat pouze do startu etapy.
 • Nezaručujeme správné vyhodnocení tipu pokud je jméno jezdce napsáno s chybou. V případě nejednoznačnosti tipu rozhoduje výklad tipu organizátora tipovací hry.
 • Případný výherce bude kontaktován na Facebookové stránce pomocí zpráv. Pokud se nám to do 7 dnů od kontaktování nepodaří, cena propadá organizátorovi soutěže.
 • Celoroční tipovací soutěž serveru worldtourcycling.cz nemá vliv na dílčí tipovací soutěže o věcné ceny (především Grand Tour).
 • Všichni soutěžící budou zveřejněni na těchto stránkách a na Facebookové stránce poskytnutým jménem a příjmením.
 • Soutěžící může vyhrát vždy jen jednu cenu v pořadí (pokud je soutěž o ceny pro konkrétní závod vyhlášena – především Grand Tours) – hlavní cena, druhá cena, …, cena útěchy.
 • Zasláním tipu souhlasíte se zveřejněním svého jména a příjmení na těchto stránkách pro průběžné a konečné vyhodnocování soutěže.
 • Ze soutěže o ceny jsou vyřazeni všichni členové redakce a jejich rodinní příslušníci.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, změnit ceny, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.worldtourcycling.cz.
 • V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.
 • Na výhru nevzniká nárok a není možné ji jakkoliv vymáhat.
 • Účastník soutěže vyjadřuje zadáním svého tipu svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání výhry a za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je Radim Pešout, Polní 18, 586 01 Jihlava IČ: 03120813. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže.